Biuro Projektów Tyczyński Wojtas

REALIZACJE - OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Nadbudowa III kondygnacji Pawilonu "D"
Szpitala Powiatowego w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice
Konstrukcja:

W stanie istniejącym wykonano pierwszą kondygnację (łącznie ze stropem nad piwnicą) wg projektu z marca 2003roku, który obejmował konstrukcję budynku dwukondygnacyjnego (oraz uwzględniał możliwość nadbudowy o jedną kondygnację). W ramach opracowanego projektu (z uwagi na zmiany wynikające z nadbudowy) wykonano ponownie obliczenia dla płyt stropowych nad przyziemiem i parterem, zaprojektowano nową konstrukcję dachu oraz dokonano oceny wpływu dokonanych zmian projektowych na istniejące elementy nośne budynku (słupy, ściany, fundamenty). Budynek zaprojektowano jako trzykondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem. WięĹşba dachowa tradycyjna, drewniana. Podstawowym elementem nośnym jest żelbetowy szkielet złożony ze stropów, belek i słupów. Usztywnienie szkieletu stanowią dwie klatki schodowe oraz ściany. Maksymalne wymiary budynku w osiach: 46,20m x 23,40 m.

Kubatura:
Powierzchnia:
Etap realizacji:zrealizowany
Architekt:PROMEDICON