Biuro Projektów Tyczyński Wojtas

REALIZACJE - OBIEKTY MIESZKALNE I BIUROWE

Zabudowa wielorodzinna
Zespół zabudowy B
ul. Bunscha
Kraków
Konstrukcja:

Budynek zaprojektowano jako sześciokondygnacyjny (lokalnie siedmiokondygnacyjny i dwukondygnacyjny, z podziemnym garażem pod budynkiem i patio. Posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej Poz. PF.1. Płyta fundamentowa niedylatowana. Elementami nośnymi w poziomie garażu podziemnego są żelbetowe ściany zewnętrzne/wewnętrzne miejscami wzmocnione słupami żelbetowymi oraz słupy żelbetowe. Elementami nośnymi w poziomie parteru są żelbetowe ściany wewnętrzne i tarcze oraz szkieletowy układ ścian zewnętrznych. Powyżej poziomu parteru elementami nośnymi są ściany murowane wewnętrzne wzmacniane słupami żelbetowymi. Z uwagi na długość budynków wielokondygnacyjnych zaprojektowano dylatację elementów konstrukcji powyżej fundamentu pomiędzy osią 10 i 11, oraz pomiędzy osią 36 i 37.Płyta patio (nad garażem) dylatowana po obwodzie od „wysokiej” części budynku. Maksymalne wymiary budynku w osiach ścian garażu: 59,95m x 51.60m.

Kubatura:
Powierzchnia:
Etap realizacji:zrealizowany
Architekt:arch. Lucyna Stypuła