Biuro Projektów Tyczyński Wojtas

REALIZACJE - OBIEKTY MIESZKALNE I BIUROWE

Przebudowa budynku biurowego
ul. Wielopole 17
Kraków
Konstrukcja:

Budynek wybudowany w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku jako siedziba biura projektów. Budynek pięciokondygnacyjny, w pełni podpiwniczony. Układ konstrukcyjny – podłużne ściany nośne – zewnętrzne i środkowa, stropy oparte na podłużnych ścianach nośnych. Ściany nośne murowane z cegły, stropy Akermana oraz płytowo-żebrowe wylewane na mokro o rozstawie żeber co 90 cm z żebrem rozdzielczym, rozpiętości stropów w świetle ścian 525 cm oraz 660 cm. Nad częścią o większej rozpiętości stropodach bezpośrednio nad kondygnacją mieszkalną, na pozostałej części strop Akermana nad IV piętrem oraz stropodach z płyt korytkowych opartych na ściankach ażurowych. Klatka schodowa żelbetowa – podłużna belka nośna, stopnie dwuwspornikowe. Nadproża nad drzwiami i oknami żelbetowe. Posadowienie na ławach fundamentowych. W stanie projektowym zasadnicza konstrukcja pozostaje bez zmian. W piwnicach zaprojektowano przejazdy przez ścianę środkową i ścianę zewnętrzną. – nadproże stalowe, słupy żelbetowe w ościeżach przejazdu oraz stopy fundamentowe pod słupami. Wymianie podlega szyb windy wraz z fundamentem. Ściany oddzielające apartamenty zaprojektowano na belkach stalowych ponad powierzchnią stropu. Balkony zaprojektowano na dodatkowej konstrukcji stalowej, płyty balkonów żelbetowe. Stropodach z płyt korytkowych pozostaje, projektuje się nową konstrukcję dachu, drewnianą, nad istniejącym stropodachem.

Kubatura:
Powierzchnia:
Etap realizacji:zrealizowany
Architekt:Pracownia Projektowa ARTDOM