Biuro Projektów Tyczyński Wojtas

REALIZACJE - OBIEKTY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE

Centrum konstrukcyjno-badawcze oraz hala produkcyjno-magazynowa
ul. Ciepłownicza
Kraków
Konstrukcja:

Projekt obejmuje konstrukcję budynku badawczo-biurowego, żelbetowej antresoli wewnątrz hali oraz fundamentów pod halę. Hala stalowa systemowa (Llentabhallen). Projektowany obiekt biurowy (centrum konstrukcyjno-badawcze), trzykondygnacyjny niepodpiwniczony, ma w rzucie kształt prostokąta o wymiarach maksymalnych w obrysie zewnętrznym (nie uwzględniając schodów i wsporników kondygnacji I i II piętra) 33,1x12,2m. Obiekt ma układ nośny słupowo-płytowy ze stanowiącymi postaciowe usztywnienie konstrukcji ścianami żelbetowymi w rejonie klatek schodowych oraz w osi E. Układ nośny jest trójtraktowy, z czterema rzędami słupów (w osiach cyfrowych), przy czym w osi 1 (od strony hali), pomiędzy ścianami żelbetowymi klatek schodowych zaprojektowano układ ramowy, słupowo-ryglowy, z wypełnieniem murem z betonu komórkowego (wyjątkowo, na drugim piętrze ściany nośne murowane). Pozostałe ściany zewnętrzne jako osłonowe z bloczków z lekkiego betonu komórkowego oraz profili aluminiowych, układane na płytach żelbetowych stanowią jej obciążenie. Rozstaw rzędów słupów w osiach jest następujący: 4,50m pomiędzy osiami 1-2 i 3-4 oraz 2,25m pomiędzy osiami 2-3. Rozstaw słupów w rzędzie – co 4,50m. Płyty stropowe żelbetowe, grubości 18cm, schody dwubiegowe, połączone z płytą monolitycznie, również w technologii żelbetowej. Grubość płyty schodów 15cm (pomiędzy osiami G-H) oraz 12cm (pomiędzy osiami A-B). Przekrycie obiektu w formie żelbetowego stropodachu – płyta stropowa nad II piętrem pełni zarazem funkcję nośną dla warstw wykończeniowych stropodachu. Warstwę pokryciową stanowi folia EPDM układana w spadku 1,5%, spadek generowany przy pomocy klinów styropianowych. Projektowany budynek socjalny, parterowy niepodpiwniczony, stanowi przestrzeń wydzieloną z hali produkcyjno-magazynowej o niezależnej konstrukcji nośnej. Ma on w rzucie kształt prostokąta o wymiarach maksymalnych w obrysie zewnętrznym (licząc po wewnętrznym lico ściany hali) 55,3x11,5m. Obiekt ma układ nośny słupowo-płytowy, dwutraktowy, z trzema rzędami słupów (w osiach cyfrowych: 1.1, 2.1, 3.1). Ściany zewnętrzne jako osłonowe oraz ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. Rozstaw rzędów słupów w osiach wynosi 5,35m, natomiast rozstaw słupów w rzędzie wynosi 6,0m. Płyta stropowa żelbetowa, grubości 20cm, ze względu na długość przekraczającą 30m, dylatowana pomiędzy osiami F.1-G.1. Przekrycie obiektu w formie stropu żelbetowego – płyta stropowa nad parterem pełni zarazem funkcję nośną dla warstw wykończeniowych stropu. Ze względu na możliwe póĹşniejsze wykorzystanie powierzchni stropu na pomieszczenia biurowe lub magazynowe, Halę produkcyjno magazynową zaprojektowano w technologii stalowej, w systemie Llentabhallen. Konstrukcja stalowa, słupowo-kratownicowa, o rozstawie dĹşwigarów co 6,9m, oparta w poziomie posadzki na żelbetowych filarach. Filary żelbetowe, do których mocowane są słupy konstrukcji hali, połączone monolitycznie ze stopami żelbetowymi, posadowionymi bezpośrednio na gruncie. Pomiędzy filarami żelbetowymi, wzdłuż ścian zewnętrznych, zaprojektowano żelbetowe belki podwalinowe.


Kubatura:
Powierzchnia:
Etap realizacji:zrealizowany
Architekt:arch. Leszek Cyzio