Biuro Projektów Tyczyński Wojtas

REALIZACJE - OBIEKTY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE

Hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem socjalno-administracyjnym
ul. Przemysłowa/Inżynierska
Świdnica
Konstrukcja:

Budynek hali magazynowej o wymiarach w osiach konstrukcyjnych 53.90x189.70m. zaprojektowano w układzie parterowym, trójnawowym o rozpiętości naw 17.95, 18.00, 17.95m. Wysokość budynku ok. 10.50m. Konstrukcja budynku hali wykonana z prefabrykowanych elementów żelbetowych i strunobetonowych. W obrębie hali pomiędzy osiami 01 – 03 zaprojektowano pomieszczenia biurowe w dwóch kondygnacjach. Dojście na piętro odbywa się poprzez żelbetową klatkę schodową. Ponadto pomiędzy osiami 12 – 14 zaprojektowano dodatkowe pomieszczenia socjalne na dwóch kondygnacjach. Szkieletowa konstrukcja hali składa się z prefabrykowanych żelbetowych słupów o przekroju 60x60cm (60x80cm) i posiada trzy nawy o rozpiętości 17.95, 18.00, 17.95m. oraz 19 przęseł o szerokości 10.00m. Słupy prefabrykowane zaprojektowano jako utwierdzone w stopach fundamentowych kielichowych. Konstrukcja dachu i stropu pośredniego w budynku biurowym składa się z prefabrykowanych, strunobetonowych płyt TT. Płyty te przekazują obciążenia z dachu na belki główne. Obudowa hali wykonana z prefabrykowanych płyt gr. 22cm.
Posadowienie bezpośrednie na stopach i ławach fundamentowych.

Kubatura:
Powierzchnia:10 500 m2
Etap realizacji:zrealizowany
Architekt:Biuro Projektów Lewicki Łatak