Biuro Projektów Tyczyński Wojtas

REALIZACJE - OBIEKTY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE

Hala produkcyjno-magazynowa
Finnveden Metal Structures Polska Sp. z o.o.
ul.Wyzwolenia 105
43-300 Bielsko-Biała
Konstrukcja:

Budynek hali magazynowej o wymiarach w osiach konstrukcyjnych 79.20x96,00m. zaprojektowano w układzie czteronawowym o rozpiętości naw 24.00m. Wysokość budynku ok.12.30m. Pomiędzy osiami 1-4 nawy boczne obniżone w stosunku do naw środkowych o ok. 5.00m. Pomiędzy osiami 4-12 w nawach środkowych znajdują się suwnice (po jednej w każdej nawie) o udĹşwigu 32t. W nawach bocznych wydzielono stropem piętra przeznaczone z jednej strony hali na biura (osie A-C) oraz z drugiej strony na technologię (osie G-I). Podstawowa konstrukcja nośna budynku (szkielet) wykonana z elementów stalowych. Stropy naw bocznych zaprojektowano z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Pod względem statycznym wydzielono dwa schematy obliczeniowe hali: hala bez suwnic (osie 1-4) oraz hala z suwnicami (osie 4-12). Rozstaw ram stalowych 7.20m. Fundamenty wykonane z pali wierconych. Płyta fundamentowa żelbetowa wylewana na mokro.

Kubatura:
Powierzchnia:
Etap realizacji:zrealizowany
Architekt:Biuro Projektów Lewicki Łatak