Biuro Projektów Tyczyński Wojtas

REALIZACJE - OBIEKTY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE

Pylon reklamowy
Centrum Futura
ul. Graniczna
Wrocław
Konstrukcja:

Pylon składa się z trzonu stalowego o średnicy 1420mm i wysokości 30m oraz 4 podkonstrukcji kratowych pod reklamy. Trzon złożony z dwóch rur: - do wysokości 15m rura o grubości 17.5mm stal S355JR, - od wysokości 15m rura o grubości 12.5mm stal S235JRG2. Na wysokości 15m rury połączone połączeniem kołnierzowym. Posadowienie bezpośrednie na stopie fundamentowe. Etap I - totem 15 metrowy, Etap II- podwyższenie do 30 metrów.

Kubatura:
Powierzchnia:
Etap realizacji:zrealizowany
Architekt:...