Biuro Projektów Tyczyński Wojtas

REALIZACJE - OBIEKTY SAKRALNE

Rozbudowy Kościoła Parafialnego
pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego
Kobylany k. Krakowa
Konstrukcja:

Kościół Parafialny w Kobylanach i zespół parafialny z częścią mieszkalną stanowią jeden zwarty obiekt budowlany. Podział na część mieszkalną i sakralną występuje równolegle do osi podłużnej budynku. Część mieszkalna składa się z dwóch kondygnacji, podpiwniczenia i poddasza. Komunikację pionową stanowi klatka schodowa zabiegowo-powrotna. Konstrukcję nośną stanowi tradycyjny układ ścian murowanych oraz stropów żelbetowych. na drugiej kondygnacji znajduje się wspornikowa galeria przewieszona poza zewnętrzny obrys budynku w poziomie 0.00. Podpiwniczenie występuje pod całą częścią mieszkalną a także w części przylegającej do narożnika kościoła w której znajduje się na pierwszej kondygnacji garaż. Poziom podpiwniczenia pod częścią mieszkalną jest inny niż pod garażem. Część mieszkalną od kościoła dzieli ściana murowana. Ściany zewnętrzne kościoła murowane. Strop nad kościołem posiada konstrukcję płytowo belkową. Belki stropowe opierają się w środkowej części na słupach żelbetowych, a krawędzie stropu i belek na ścianach zewnętrznych. Część kościelna nie podpiwniczona z poddaszem. WięĹşba dachowa tradycyjna drewniana. Projekt rozbudowy przewiduje: -od strony południowej dobudowę obiektów nowego wejścia do kościoła , zadaszenia między ścianą a nawą kościoła, schodów , dzwonnicy i niewielkiego, podpiwniczonego, piętrowego fragmentu budynku mieszkalnego, -od północy wydłużenie nawy kościoła z częściowym jej podpiwniczeniem, i dobudowę fragmentu podpiwniczonego, piętrowego budynku mieszkalnego, -od strony zachodniej niewielka dobudowa do istniejącej części mieszkalnej, -od wschodu klatka schodowa. Dobudowa od strony południowej i północnej musi być poprzedzona rozbiórką znajdujących się tam niewielkich przybudówek, jak również podbiciem fundamentów do poziomu projektowanych piwnic.

Kubatura:
Powierzchnia:
Etap realizacji:zrealizowany
Architekt:prof. Witold Cęckiewicz