Biuro Projektów Tyczyński Wojtas

REALIZACJE - OPINIE I EKSPERTYZY

Strażnica Lotniskowej Straży Pożarnej
Międzynarodowy Port Lotniczy
im. Jana Pawła II Kraków Balice
Kompleks 6007, Balice
Konstrukcja:

Obliczenia kontrolne dla budynku. Projekt pierwotny wykonany przez Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych z Poznania. Budynek strażnicy zaprojektowano jako wolnostojący o konstrukcji szkieletowej. Maksymalne wymiary w osiach ścian wynoszą 61,40 x 28,00 m, obrys budynku zbliżony do prostokąta. W środkowej części, pomiędzy częściami administracyjno-socjalnymi, zaprojektowano parterowe garaże. Segmenty administracyjno-socjalne zaprojektowano jako dwukondygnacyjne, a pomiędzy osiami 1-7 i B-D – trzykondygnacyjne z wieżą pośrodku. Budynek niepodpiwniczony, jedynie w części garażowej zaprojektowano kanał rewizyjny. Konstrukcję części administracyjno-socjalnej zaprojektowano jako murowaną wzmocnioną w miejscach koncentracji naprężeń szkieletem żelbetowym, stropy i stropodachy żelbetowe typu filigran. Konstrukcja II piętra żelbetowa, szkieletowa, przekrycie stropodachem stalowym z blachy trapezowej. Część garażową zaprojektowano jako szkieletową – dĹşwigary dachowe z dwuteowników spawanych oparte na słupach żelbetowych. Konstrukcja stalowa dachu stężona stężeniami kratowymi, pokrycie z blachy trapezowej. Posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych.

Kubatura:
Powierzchnia:
Etap realizacji:zrealizowany
Architekt:...